علی حسن پور not verified

تعداد بازدید: 10584     تاريخ ايجاد: 1760 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    علی حسن پور ، تعلیم یافته محضر استادان امیر احمد فلسفی، شاپور اسلامی و یوسف اسد پور در نستعلیق، محمد حیدری در شکسته نستعلیق و بهزاد بزرگی در نقاشیخط . در سال 1378 دوره ممتاز را به اتمام رسانده و در سال 1390 موفق به دریافت درجه فوق ممتاز شده است. فارغ‌التحصیل رشته گرافیک، مدرس انجمن خوشنویسان ایران و مسئول انجمن خوشنویسان، شعبه بندرگز. از سال 75 در همه نمایشگاه‌های گروهی انجمن خوشنویسان گرگان شرکت داشته و سایر نمایشگاه‌های گروهی او در عشق آباد ترکمنستان، فرهنگسرای بهمن و نگارخانه ساقی در تهران بوده و چندین نمایشگاه انفرادی نیز تا کنون برگزار کرده که سیاه مشق و آرام جان (هر دو بندرگز)، مشق عشق (فرهنگسرای اشراق تهران)، نقش خیال (نگارخانه هفت خوان یزد)، لحظه دیدار ( نگارخانه کاپری گرگان ) و واحدهای بندرگز و فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی، از آن جمله ‌اند. راهیابی به چندین جشنواره ملی، همچون رضوی، قربان تا غدیر، قرآن و حافظ . از سال 75 به تدریس خوشنویسی در مراکز علمی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، نهادها و موسسات فرهنگی بندرگز و بهشهر، کانون‌های فرهنگی آموزش و پرورش بندرگز و گلوگاه مشغول است . برگزاری چندین ورک شاپ خوشنویسی در بندر گز و تهران را نیز در پرونده هنری خود دارد که من عاشق محمدم و 14 شب بداهه‌نگاری ماه مبارک رمضان در فرهنگسرای اشراق تهران از آن جمله است.

فراخوان ها

فراخوان ها

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

علی حسن پور ، تعلیم یافته محضر استادان امیر احمد فلسفی، شاپور اسلامی و یوسف اسد پور در نستعلیق، محمد حیدری در شکسته نستعلیق و بهزاد بزرگی در نقاشیخط . در سال 1378 دوره ممتاز را به اتمام رسانده و در سال 1390 موفق به دریافت درجه فوق ممتاز شده است. فارغ‌التحصیل رشته گرافیک، مدرس انجمن خوشنویسان ایران و مسئول انجمن خوشنویسان، شعبه بندرگز. از سال 75 در همه نمایشگاه‌های گروهی انجمن خوشنویسان گرگان شرکت داشته و سایر نمایشگاه‌های گروهی او در عشق آباد ترکمنستان، فرهنگسرای بهمن و نگارخانه ساقی در تهران بوده و چندین نمایشگاه انفرادی نیز تا کنون برگزار کرده که سیاه مشق و آرام جان (هر دو بندرگز)، مشق عشق (فرهنگسرای اشراق تهران)، نقش خیال (نگارخانه هفت خوان یزد)، لحظه دیدار ( نگارخانه کاپری گرگان ) و واحدهای بندرگز و فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی، از آن جمله ‌اند. راهیابی به چندین جشنواره ملی، همچون رضوی، قربان تا غدیر، قرآن و حافظ . از سال 75 به تدریس خوشنویسی در مراکز علمی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، نهادها و موسسات فرهنگی بندرگز و بهشهر، کانون‌های فرهنگی آموزش و پرورش بندرگز و گلوگاه مشغول است . برگزاری چندین ورک شاپ خوشنویسی در بندر گز و تهران را نیز در پرونده هنری خود دارد که من عاشق محمدم و 14 شب بداهه‌نگاری ماه مبارک رمضان در فرهنگسرای اشراق تهران از آن جمله است.