وحید بزاز

وحید بزاز
رتبه هنرمند : خارج از رتبه بندی  
بازدید : 9405
عضویت : 1760 روز پیش

درباره

وحید بزاز

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1391
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1396
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1391
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1396
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1391
  کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1396
  عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
  عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

وحید بزاز

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1391
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1396
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387