وحید نوروزی بزاز

وحید نوروزی بزاز
رتبه هنرمند : 18 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 8317
عضویت : 1580 روز پیش

درباره

وحید نوروزی بزاز

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
  عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
  عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387

وحید نوروزی بزاز

کارشناسی ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
عضویت در هیئت دبیره انجمن علمی گرافیک پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387
عضو اصلی انجمن طراحان پردیس هنرهای زیبا، 1389 -1387