سبحان ضرغامی

سبحان ضرغامی
رتبه هنرمند : 24 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 13476
عضویت : 1665 روز پیش

درباره

سبحان ضرغامی

sobhan20@gmail.com

فوق دیپلم 1- هنر-هنر های تجسمی( دانشکده پیامبراعظم-آموزش و پرورش)
فوق دیپلم 2- نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی - نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی ارشد- نمایش/ ادبیات نمایشیمجری تلویزیون و صحنه/ دستیار تهیه
دبیر هنر وزارت آموزش و پرورش
مدرس دانشگاه
طراح و مدرس گرافیک
نقاش، کاریکاتوریست،خوشنویس، معرق و منبت کار،کاشی کار سنتی
نمایشنامه نویس،کارگردان و بازیگر تئاتر
عکاس
خبرنگار ،مدیر گرافیک و صفحه آرا روزنامه
• مقام اول بازیگری مسابقات تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران سال 1385****
• برگزیده نخستین جشنواره عکس تعاون ***
• عضو دور دوم هیئت رییسه مربیان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران***
• جوان برتر جشنواره علی اصغر استان بوشهر - سال 89***
• مقام سوم رایانه مراکز تربیت معلم کشور- سال 85***
• رتبه ی اول رشته ی مسابقات دانشجویی کامپیوتر مراکز تربیت معلم شیراز سال 85***
• عضو ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد***
• معلم نمونه1386-1388***
• عکاس برتر جشنواره عکس مرودشت استان فارس سال 85***
• خبرنگار برتر خبرگزاری پانا جمهوری اسلامی ایران***
• برگزیده ی مسابقات رایانه هلال احمر استان بوشهر سال 84***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء یازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1387***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1388**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1390***
• نفر اول طراحی پوستر سیزدهمین جشنواره تئاتر بهار آزادی به خاطر طراحی پوستر نمایش"اکوان نومچه" 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس دانشگاه آزاد بوشهر***
• نفر اول طراحی پوستر دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس به خاطر طراحی پوستر نمایش"به قول کبوتر" **
• نفر برتر مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان استان فارس سال 85***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیستمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1387)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1388)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1389)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1390)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1391)***
• نفر اول طراحی پوستر جشنواره تئاتر ماه ( استان بوشهر) به خاطر طراحی پوستر نمایش خشم و هیاهو 88**
• کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان از 87-92**
• سرگروه آموزشی دبیران هنر شهرستان تنگستان 87-92**
• عضو گروه تئاتر ایلیا به سمت بازیگر و طراح گرافیک 87 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر رومز به سمت بازیگر و طراح گرافیک 86 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر آریو به سمت بازیگر و طراح گرافیک 84 تا کنون***
• عضو تیم رسانه و ورزش استان بوشهر****


دوره های گذرانده:
1 .نرم افزار های آفیس و مهارت کار با رایانه icdl
2. برنامه ریزی آموزشی
3 .حقوق اجتماعی، آموزشی و اداری معلم
4 .مدرسه ی مجازی
5 .مدیریت دانش
6 .روان شناسی یادگیری
7 .آموزش و توسعه فرهنگ عبادت
8 .روابط انسانی در مدرسه
9. جهانی شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت
10 .برقراری ارتباط با کودک
11. جامعه شناسی آموزش و پرورش
12.روش های فعال یاد دهی و یادگیری
13. فرهنگ تفاهم در مدرسه
14. مهارت های ارتباطی مدیران
15. حقوق نوجوانو وجوان
16. متود های مدیریت جهانی
17. مدیریت پروژه
18. مدیریت اجرایی
19. ارزیابی ریسک های سازمانی
20 .دوره ی 10015 iso
21. دوره crm مدیریت ارتباط با مشتری
22. مدیریت بحران
23. مدیریت ریسک
24. مدیریت استراتژی
25 .فنون مذاکره
26 .مدیریت قرارداد های تجاری
27. مدیریت ارتباط با سازمان های بین المللی
28. دیپلماسی تجاری
29. مدیریت تجاری
30. مدیریت دانش
31 .سیستم های مدیریت پیشرفته ی آموزش
32.سازمان های دانش بنیاد

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

sobhan20@gmail.com

فوق دیپلم 1- هنر-هنر های تجسمی( دانشکده پیامبراعظم-آموزش و پرورش)
فوق دیپلم 2- نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی - نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی ارشد- نمایش/ ادبیات نمایشیمجری تلویزیون و صحنه/ دستیار تهیه
دبیر هنر وزارت آموزش و پرورش
مدرس دانشگاه
طراح و مدرس گرافیک
نقاش، کاریکاتوریست،خوشنویس، معرق و منبت کار،کاشی کار سنتی
نمایشنامه نویس،کارگردان و بازیگر تئاتر
عکاس
خبرنگار ،مدیر گرافیک و صفحه آرا روزنامه
• مقام اول بازیگری مسابقات تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران سال 1385****
• برگزیده نخستین جشنواره عکس تعاون ***
• عضو دور دوم هیئت رییسه مربیان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران***
• جوان برتر جشنواره علی اصغر استان بوشهر - سال 89***
• مقام سوم رایانه مراکز تربیت معلم کشور- سال 85***
• رتبه ی اول رشته ی مسابقات دانشجویی کامپیوتر مراکز تربیت معلم شیراز سال 85***
• عضو ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد***
• معلم نمونه1386-1388***
• عکاس برتر جشنواره عکس مرودشت استان فارس سال 85***
• خبرنگار برتر خبرگزاری پانا جمهوری اسلامی ایران***
• برگزیده ی مسابقات رایانه هلال احمر استان بوشهر سال 84***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء یازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1387***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1388**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1390***
• نفر اول طراحی پوستر سیزدهمین جشنواره تئاتر بهار آزادی به خاطر طراحی پوستر نمایش"اکوان نومچه" 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس دانشگاه آزاد بوشهر***
• نفر اول طراحی پوستر دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس به خاطر طراحی پوستر نمایش"به قول کبوتر" **
• نفر برتر مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان استان فارس سال 85***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیستمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1387)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1388)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1389)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1390)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1391)***
• نفر اول طراحی پوستر جشنواره تئاتر ماه ( استان بوشهر) به خاطر طراحی پوستر نمایش خشم و هیاهو 88**
• کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان از 87-92**
• سرگروه آموزشی دبیران هنر شهرستان تنگستان 87-92**
• عضو گروه تئاتر ایلیا به سمت بازیگر و طراح گرافیک 87 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر رومز به سمت بازیگر و طراح گرافیک 86 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر آریو به سمت بازیگر و طراح گرافیک 84 تا کنون***
• عضو تیم رسانه و ورزش استان بوشهر****


دوره های گذرانده:
1 .نرم افزار های آفیس و مهارت کار با رایانه icdl
2. برنامه ریزی آموزشی
3 .حقوق اجتماعی، آموزشی و اداری معلم
4 .مدرسه ی مجازی
5 .مدیریت دانش
6 .روان شناسی یادگیری
7 .آموزش و توسعه فرهنگ عبادت
8 .روابط انسانی در مدرسه
9. جهانی شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت
10 .برقراری ارتباط با کودک
11. جامعه شناسی آموزش و پرورش
12.روش های فعال یاد دهی و یادگیری
13. فرهنگ تفاهم در مدرسه
14. مهارت های ارتباطی مدیران
15. حقوق نوجوانو وجوان
16. متود های مدیریت جهانی
17. مدیریت پروژه
18. مدیریت اجرایی
19. ارزیابی ریسک های سازمانی
20 .دوره ی 10015 iso
21. دوره crm مدیریت ارتباط با مشتری
22. مدیریت بحران
23. مدیریت ریسک
24. مدیریت استراتژی
25 .فنون مذاکره
26 .مدیریت قرارداد های تجاری
27. مدیریت ارتباط با سازمان های بین المللی
28. دیپلماسی تجاری
29. مدیریت تجاری
30. مدیریت دانش
31 .سیستم های مدیریت پیشرفته ی آموزش
32.سازمان های دانش بنیاد

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  sobhan20@gmail.com

  فوق دیپلم 1- هنر-هنر های تجسمی( دانشکده پیامبراعظم-آموزش و پرورش)
  فوق دیپلم 2- نمایش/ بازیگری تئاتر
  کارشناسی - نمایش/ بازیگری تئاتر
  کارشناسی ارشد- نمایش/ ادبیات نمایشی  مجری تلویزیون و صحنه/ دستیار تهیه
  دبیر هنر وزارت آموزش و پرورش
  مدرس دانشگاه
  طراح و مدرس گرافیک
  نقاش، کاریکاتوریست،خوشنویس، معرق و منبت کار،کاشی کار سنتی
  نمایشنامه نویس،کارگردان و بازیگر تئاتر
  عکاس
  خبرنگار ،مدیر گرافیک و صفحه آرا روزنامه
  • مقام اول بازیگری مسابقات تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران سال 1385****
  • برگزیده نخستین جشنواره عکس تعاون ***
  • عضو دور دوم هیئت رییسه مربیان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران***
  • جوان برتر جشنواره علی اصغر استان بوشهر - سال 89***
  • مقام سوم رایانه مراکز تربیت معلم کشور- سال 85***
  • رتبه ی اول رشته ی مسابقات دانشجویی کامپیوتر مراکز تربیت معلم شیراز سال 85***
  • عضو ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد***
  • معلم نمونه1386-1388***
  • عکاس برتر جشنواره عکس مرودشت استان فارس سال 85***
  • خبرنگار برتر خبرگزاری پانا جمهوری اسلامی ایران***
  • برگزیده ی مسابقات رایانه هلال احمر استان بوشهر سال 84***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء یازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1387***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1388**
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر 1389***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1390***
  • نفر اول طراحی پوستر سیزدهمین جشنواره تئاتر بهار آزادی به خاطر طراحی پوستر نمایش"اکوان نومچه" 1389***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس دانشگاه آزاد بوشهر***
  • نفر اول طراحی پوستر دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس به خاطر طراحی پوستر نمایش"به قول کبوتر" **
  • نفر برتر مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان استان فارس سال 85***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیستمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1387)***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1388)***
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1389)**
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1390)**
  • مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1391)***
  • نفر اول طراحی پوستر جشنواره تئاتر ماه ( استان بوشهر) به خاطر طراحی پوستر نمایش خشم و هیاهو 88**
  • کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان از 87-92**
  • سرگروه آموزشی دبیران هنر شهرستان تنگستان 87-92**
  • عضو گروه تئاتر ایلیا به سمت بازیگر و طراح گرافیک 87 تا کنون***
  • عضو گروه تئاتر رومز به سمت بازیگر و طراح گرافیک 86 تا کنون***
  • عضو گروه تئاتر آریو به سمت بازیگر و طراح گرافیک 84 تا کنون***
  • عضو تیم رسانه و ورزش استان بوشهر****


  دوره های گذرانده:
  1 .نرم افزار های آفیس و مهارت کار با رایانه icdl
  2. برنامه ریزی آموزشی
  3 .حقوق اجتماعی، آموزشی و اداری معلم
  4 .مدرسه ی مجازی
  5 .مدیریت دانش
  6 .روان شناسی یادگیری
  7 .آموزش و توسعه فرهنگ عبادت
  8 .روابط انسانی در مدرسه
  9. جهانی شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت
  10 .برقراری ارتباط با کودک
  11. جامعه شناسی آموزش و پرورش
  12.روش های فعال یاد دهی و یادگیری
  13. فرهنگ تفاهم در مدرسه
  14. مهارت های ارتباطی مدیران
  15. حقوق نوجوانو وجوان
  16. متود های مدیریت جهانی
  17. مدیریت پروژه
  18. مدیریت اجرایی
  19. ارزیابی ریسک های سازمانی
  20 .دوره ی 10015 iso
  21. دوره crm مدیریت ارتباط با مشتری
  22. مدیریت بحران
  23. مدیریت ریسک
  24. مدیریت استراتژی
  25 .فنون مذاکره
  26 .مدیریت قرارداد های تجاری
  27. مدیریت ارتباط با سازمان های بین المللی
  28. دیپلماسی تجاری
  29. مدیریت تجاری
  30. مدیریت دانش
  31 .سیستم های مدیریت پیشرفته ی آموزش
  32.سازمان های دانش بنیاد

سبحان ضرغامی

sobhan20@gmail.com

فوق دیپلم 1- هنر-هنر های تجسمی( دانشکده پیامبراعظم-آموزش و پرورش)
فوق دیپلم 2- نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی - نمایش/ بازیگری تئاتر
کارشناسی ارشد- نمایش/ ادبیات نمایشیمجری تلویزیون و صحنه/ دستیار تهیه
دبیر هنر وزارت آموزش و پرورش
مدرس دانشگاه
طراح و مدرس گرافیک
نقاش، کاریکاتوریست،خوشنویس، معرق و منبت کار،کاشی کار سنتی
نمایشنامه نویس،کارگردان و بازیگر تئاتر
عکاس
خبرنگار ،مدیر گرافیک و صفحه آرا روزنامه
• مقام اول بازیگری مسابقات تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران سال 1385****
• برگزیده نخستین جشنواره عکس تعاون ***
• عضو دور دوم هیئت رییسه مربیان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران***
• جوان برتر جشنواره علی اصغر استان بوشهر - سال 89***
• مقام سوم رایانه مراکز تربیت معلم کشور- سال 85***
• رتبه ی اول رشته ی مسابقات دانشجویی کامپیوتر مراکز تربیت معلم شیراز سال 85***
• عضو ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد***
• معلم نمونه1386-1388***
• عکاس برتر جشنواره عکس مرودشت استان فارس سال 85***
• خبرنگار برتر خبرگزاری پانا جمهوری اسلامی ایران***
• برگزیده ی مسابقات رایانه هلال احمر استان بوشهر سال 84***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء یازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1387***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1388**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجویی بهار آزادی دانشگاه آزاد بوشهر1390***
• نفر اول طراحی پوستر سیزدهمین جشنواره تئاتر بهار آزادی به خاطر طراحی پوستر نمایش"اکوان نومچه" 1389***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس دانشگاه آزاد بوشهر***
• نفر اول طراحی پوستر دومین جشنواره تئاتر دفاع مقدس به خاطر طراحی پوستر نمایش"به قول کبوتر" **
• نفر برتر مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان استان فارس سال 85***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیستمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1387)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1388)***
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1389)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و سومین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1390)**
• مدیر بولتن و طراح گرافیک و صفحه آراء بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی فجر (بوشهر 1391)***
• نفر اول طراحی پوستر جشنواره تئاتر ماه ( استان بوشهر) به خاطر طراحی پوستر نمایش خشم و هیاهو 88**
• کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان از 87-92**
• سرگروه آموزشی دبیران هنر شهرستان تنگستان 87-92**
• عضو گروه تئاتر ایلیا به سمت بازیگر و طراح گرافیک 87 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر رومز به سمت بازیگر و طراح گرافیک 86 تا کنون***
• عضو گروه تئاتر آریو به سمت بازیگر و طراح گرافیک 84 تا کنون***
• عضو تیم رسانه و ورزش استان بوشهر****


دوره های گذرانده:
1 .نرم افزار های آفیس و مهارت کار با رایانه icdl
2. برنامه ریزی آموزشی
3 .حقوق اجتماعی، آموزشی و اداری معلم
4 .مدرسه ی مجازی
5 .مدیریت دانش
6 .روان شناسی یادگیری
7 .آموزش و توسعه فرهنگ عبادت
8 .روابط انسانی در مدرسه
9. جهانی شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت
10 .برقراری ارتباط با کودک
11. جامعه شناسی آموزش و پرورش
12.روش های فعال یاد دهی و یادگیری
13. فرهنگ تفاهم در مدرسه
14. مهارت های ارتباطی مدیران
15. حقوق نوجوانو وجوان
16. متود های مدیریت جهانی
17. مدیریت پروژه
18. مدیریت اجرایی
19. ارزیابی ریسک های سازمانی
20 .دوره ی 10015 iso
21. دوره crm مدیریت ارتباط با مشتری
22. مدیریت بحران
23. مدیریت ریسک
24. مدیریت استراتژی
25 .فنون مذاکره
26 .مدیریت قرارداد های تجاری
27. مدیریت ارتباط با سازمان های بین المللی
28. دیپلماسی تجاری
29. مدیریت تجاری
30. مدیریت دانش
31 .سیستم های مدیریت پیشرفته ی آموزش
32.سازمان های دانش بنیاد