bazargani

bazargani
رتبه هنرمند : 177 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 2386
عضویت : 1415 روز پیش

درباره

bazargani

حمیدرضا بازرگانی
عکاسۣ و فیلمسۣا ز
متولد: 1355 - زنجان

اتمام دوره فیلمسازی و عکا سی در انجمن سینمای جوانان ایران دفتر زنجان 1370
دبیر سرویس عکس فصل نامه فرهنگ زنجان
عضو هیأت داوران در بیش از 10 جشنواره فیلم وعکس
فعالیت در عرصه عکاسی مطبوعات
طراح و ایده پرداز بیش از پنج جشنواره ی تخصصی عکاسی
دریافت لوح تقدیر از دفتر نمایندگی فدراسیون جهانی عکاسی (FIAP)به واسطه ی ارایه طرح و ایده
بر پایی آیین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی برای نخستین بار در ایران 2012
کارگردانی وتولید 16 فیلم مستندوداستانی
عکاسی و تصویر برداری 55 پروژه داستانی/ مستند/ تٔلویزٝیٟٞونی
برپایی نمایشٔٔٔگاه عکس داخلی وخارجی (10 مورد انفرادی ) و ( 25 مورد گروهی)
برگزیده 23 فستیوال بین المللی عکس
کسب عناوین برتردرببیش از 85 جشنواره ملی ومنطقه ای
کسب مدال طلا ی آساهی شیمبون ژاپن 2013
برگزیده فستیوال بین المللی "اکو" -گالری یونٔٔسکو پاریس 2012
دریافت تندیس طلایی پروپرشیا و کسب رتبه ی اول در بخش عکس 2012
کسب عنوان نخست جایزه جهانی فروغ ابدیٞت -تهران 2012

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

حمیدرضا بازرگانی
عکاسۣ و فیلمسۣا ز
متولد: 1355 - زنجان

اتمام دوره فیلمسازی و عکا سی در انجمن سینمای جوانان ایران دفتر زنجان 1370
دبیر سرویس عکس فصل نامه فرهنگ زنجان
عضو هیأت داوران در بیش از 10 جشنواره فیلم وعکس
فعالیت در عرصه عکاسی مطبوعات
طراح و ایده پرداز بیش از پنج جشنواره ی تخصصی عکاسی
دریافت لوح تقدیر از دفتر نمایندگی فدراسیون جهانی عکاسی (FIAP)به واسطه ی ارایه طرح و ایده
بر پایی آیین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی برای نخستین بار در ایران 2012
کارگردانی وتولید 16 فیلم مستندوداستانی
عکاسی و تصویر برداری 55 پروژه داستانی/ مستند/ تٔلویزٝیٟٞونی
برپایی نمایشٔٔٔگاه عکس داخلی وخارجی (10 مورد انفرادی ) و ( 25 مورد گروهی)
برگزیده 23 فستیوال بین المللی عکس
کسب عناوین برتردرببیش از 85 جشنواره ملی ومنطقه ای
کسب مدال طلا ی آساهی شیمبون ژاپن 2013
برگزیده فستیوال بین المللی "اکو" -گالری یونٔٔسکو پاریس 2012
دریافت تندیس طلایی پروپرشیا و کسب رتبه ی اول در بخش عکس 2012
کسب عنوان نخست جایزه جهانی فروغ ابدیٞت -تهران 2012

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  حمیدرضا بازرگانی
  عکاسۣ و فیلمسۣا ز
  متولد: 1355 - زنجان

  اتمام دوره فیلمسازی و عکا سی در انجمن سینمای جوانان ایران دفتر زنجان 1370
  دبیر سرویس عکس فصل نامه فرهنگ زنجان
  عضو هیأت داوران در بیش از 10 جشنواره فیلم وعکس
  فعالیت در عرصه عکاسی مطبوعات
  طراح و ایده پرداز بیش از پنج جشنواره ی تخصصی عکاسی
  دریافت لوح تقدیر از دفتر نمایندگی فدراسیون جهانی عکاسی (FIAP)به واسطه ی ارایه طرح و ایده
  بر پایی آیین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی برای نخستین بار در ایران 2012
  کارگردانی وتولید 16 فیلم مستندوداستانی
  عکاسی و تصویر برداری 55 پروژه داستانی/ مستند/ تٔلویزٝیٟٞونی
  برپایی نمایشٔٔٔگاه عکس داخلی وخارجی (10 مورد انفرادی ) و ( 25 مورد گروهی)
  برگزیده 23 فستیوال بین المللی عکس
  کسب عناوین برتردرببیش از 85 جشنواره ملی ومنطقه ای
  کسب مدال طلا ی آساهی شیمبون ژاپن 2013
  برگزیده فستیوال بین المللی "اکو" -گالری یونٔٔسکو پاریس 2012
  دریافت تندیس طلایی پروپرشیا و کسب رتبه ی اول در بخش عکس 2012
  کسب عنوان نخست جایزه جهانی فروغ ابدیٞت -تهران 2012

bazargani

حمیدرضا بازرگانی
عکاسۣ و فیلمسۣا ز
متولد: 1355 - زنجان

اتمام دوره فیلمسازی و عکا سی در انجمن سینمای جوانان ایران دفتر زنجان 1370
دبیر سرویس عکس فصل نامه فرهنگ زنجان
عضو هیأت داوران در بیش از 10 جشنواره فیلم وعکس
فعالیت در عرصه عکاسی مطبوعات
طراح و ایده پرداز بیش از پنج جشنواره ی تخصصی عکاسی
دریافت لوح تقدیر از دفتر نمایندگی فدراسیون جهانی عکاسی (FIAP)به واسطه ی ارایه طرح و ایده
بر پایی آیین ملی پاسداشت روز جهانی عکاسی برای نخستین بار در ایران 2012
کارگردانی وتولید 16 فیلم مستندوداستانی
عکاسی و تصویر برداری 55 پروژه داستانی/ مستند/ تٔلویزٝیٟٞونی
برپایی نمایشٔٔٔگاه عکس داخلی وخارجی (10 مورد انفرادی ) و ( 25 مورد گروهی)
برگزیده 23 فستیوال بین المللی عکس
کسب عناوین برتردرببیش از 85 جشنواره ملی ومنطقه ای
کسب مدال طلا ی آساهی شیمبون ژاپن 2013
برگزیده فستیوال بین المللی "اکو" -گالری یونٔٔسکو پاریس 2012
دریافت تندیس طلایی پروپرشیا و کسب رتبه ی اول در بخش عکس 2012
کسب عنوان نخست جایزه جهانی فروغ ابدیٞت -تهران 2012