ندا پلویان

ندا پلویان
رتبه هنرمند : خارج از رتبه بندی  
بازدید : 2173
عضویت : 1341 روز پیش

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

کاردانی گرافیک از دانشکده سمیه1-شرکت در مسابقه نهج البلاغه در زمینه پوستر و اخذ لوح تقدیر سال 822- بر پایی نمایشگاه انفرادی آرم و لوگو در اصفهان سال 823- برپایی نمایشگاه گروهی پوستر در اصفهان سال 824- شرکت در مسابقه طراحی بنر حوزه هنری اصفهان با موضوع عاشورا و اخذ لوح تقدیر سال 835- شرکت در نمایشگاه پوستر با موضوع امام علی در کشور بحرین و اخذ لوح تقدیر سال 846-- شرکت در نمایشگاه پوستر با موضوع حضرت محد در کشور بحرین و اخذ لوح تقدیر سال 857- شرکت در نمایشگاه پوستر ربیع الشهاده با موضوع عاشورا در عراقو اخذ لوح تقدیر سال 868- طراحی آرم برای شرکت سروش مهر سپاهان9- طراحی آرم برای شرکت بازرگانی سام10- فعالیت در موسسه های تبلیغاتی11- تدریس نرم افزار های گرافیکی
شرکت در مسابقات آرم و پوستر داخلی و خارجی

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  کاردانی گرافیک از دانشکده سمیه1-شرکت در مسابقه نهج البلاغه در زمینه پوستر و اخذ لوح تقدیر سال 822- بر پایی نمایشگاه انفرادی آرم و لوگو در اصفهان سال 823- برپایی نمایشگاه گروهی پوستر در اصفهان سال 824- شرکت در مسابقه طراحی بنر حوزه هنری اصفهان با موضوع عاشورا و اخذ لوح تقدیر سال 835- شرکت در نمایشگاه پوستر با موضوع امام علی در کشور بحرین و اخذ لوح تقدیر سال 846-- شرکت در نمایشگاه پوستر با موضوع حضرت محد در کشور بحرین و اخذ لوح تقدیر سال 857- شرکت در نمایشگاه پوستر ربیع الشهاده با موضوع عاشورا در عراقو اخذ لوح تقدیر سال 868- طراحی آرم برای شرکت سروش مهر سپاهان9- طراحی آرم برای شرکت بازرگانی سام10- فعالیت در موسسه های تبلیغاتی11- تدریس نرم افزار های گرافیکی
  شرکت در مسابقات آرم و پوستر داخلی و خارجی