مهدی نجفی پور

مهدی نجفی پور
رتبه هنرمند : 385 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 4586
عضویت : 760 روز پیش

گالری

اخبار

 • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

25 سال سابق خوشنویسی .گرافیگ.
فارغ التحصیل رشته گرافیک ازدانشکده هنرهای زیبای تهران
فعالیت درشبکه تله تکس
برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی وجمعی درارتباط باموضوع انتفاضه فلسطین
نمایشگاه درکشورلبنان ارطرف دبیرخانه کنفرانس بیب المللی حمایت ازفلسطین
برپائی چندین نمایشگاه پوسترپیرامون شهیدآوینی وروایت فتح
فعالیت درحوزه هنری نیروی انتظامی تهران
جانبازنخبه هنری دررشته گرافیک وخوشنویسی
مدرس دانشگاه علمی کاربردی البرز

 • گالری
 • فروشگاه
 • اخبار
  • هیچ خبری موجود نمی باشد
 • پیوندها
 • درباره
  25 سال سابق خوشنویسی .گرافیگ.
  فارغ التحصیل رشته گرافیک ازدانشکده هنرهای زیبای تهران
  فعالیت درشبکه تله تکس
  برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی وجمعی درارتباط باموضوع انتفاضه فلسطین
  نمایشگاه درکشورلبنان ارطرف دبیرخانه کنفرانس بیب المللی حمایت ازفلسطین
  برپائی چندین نمایشگاه پوسترپیرامون شهیدآوینی وروایت فتح
  فعالیت درحوزه هنری نیروی انتظامی تهران
  جانبازنخبه هنری دررشته گرافیک وخوشنویسی
  مدرس دانشگاه علمی کاربردی البرز