دکتر محمد کمالی

دکتر محمد کمالی
رتبه هنرمند : 285 معیار رتبه بندی در آرت آنلاین  
بازدید : 5995
عضویت : 1257 روز پیش

گالری

اخبار

  • هیچ خبری موجود نمی باشد

بیوگرافی

من دکتر محمد کمالی دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم . لیسانس فیزیوتراپی دارم و فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته آموزش بهداشت اخذ کرده ام . مهمترین علاقمندی من تدریس و تحقیق است. هرچند در طول سالها کارهای اجرائی زیادی هم برعهده داشته ام. روش تحقیق ، روش تدریس ، اصول توانبخشی ، دورس آموزش بهداشت مباحث ارتباطات از جمله درس ارتباطات غیر کلامی و دورس مختلف در رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی مانند درس جامعه شناسی توانبخشی، توانبخشی آموزش را تدریس کرده یا بدان مشغولم. علاقمندی دیگرم کارهای مرتبط با انتشار مجلات بوده است و در این حیطه فعالیت هایی داشته ام. در همین زمینه گاهی مبادرت به عکاسی و بیشتر با سوژه طبیعت نموده ام. به توصیه یکی از دست اندرکاران سایت عضو این سایت شدم تا از راهنمایی استادان و هنرمندان محترم بهره مند شوم. همینطور امیدوارم برخی از نظرات و تجربیاتم را در این سایت با دوستان عزیز در میان گذارم…

  • گالری
  • فروشگاه
  • اخبار
    • هیچ خبری موجود نمی باشد
  • پیوندها
  • درباره
    من دکتر محمد کمالی دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم . لیسانس فیزیوتراپی دارم و فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته آموزش بهداشت اخذ کرده ام . مهمترین علاقمندی من تدریس و تحقیق است. هرچند در طول سالها کارهای اجرائی زیادی هم برعهده داشته ام. روش تحقیق ، روش تدریس ، اصول توانبخشی ، دورس آموزش بهداشت مباحث ارتباطات از جمله درس ارتباطات غیر کلامی و دورس مختلف در رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی مانند درس جامعه شناسی توانبخشی، توانبخشی آموزش را تدریس کرده یا بدان مشغولم. علاقمندی دیگرم کارهای مرتبط با انتشار مجلات بوده است و در این حیطه فعالیت هایی داشته ام. در همین زمینه گاهی مبادرت به عکاسی و بیشتر با سوژه طبیعت نموده ام. به توصیه یکی از دست اندرکاران سایت عضو این سایت شدم تا از راهنمایی استادان و هنرمندان محترم بهره مند شوم. همینطور امیدوارم برخی از نظرات و تجربیاتم را در این سایت با دوستان عزیز در میان گذارم…