دبیر جشنواره شو، یا یک مسابقه راه بنداز

مهم نیست چند سالته، پول هم نمی خواد، فقط یه فکربکر و کمی جسارت می خواد
توی مهد و مدرسه، تو دانشگاه ، بین خانواده‌های یک اداره، بین اهالی شهرتون ، استان یا در سطح کشور

اولین قدم رو بردار

برای سازمان، شرکت، موسسه یا برند مورد نظر خود طرح یک مسابقه رو بنویس
پس از تایید طرح و تامین بودجه یا جوایز غیر نقدی از طرف برند مورد نظر

آرت آنلاین ، همه چیز رو برای راحتی و موفقیت تو آماده کرده

این صندلی موفقیت توست

واقعا راحته، امتحان کن

تو می‌تونی

ثبت‌نام / ورود