بهار not verified

تعداد بازدید: 2210     تاريخ ايجاد: 733 روز پیش
  • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • هیچ تصویری موجود نمی باشد
  • هیج آیتمی موجود نمی باشد
 • درباره
  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویزی،در شهریور 93 نمایشگاه انفرادی با موضوع پوستر های تجربی را برگزار کردم که هفت پوستر از این نمایشگاه در کتاب بابان انتخاب شد، و شش لوگو.پوستر منتخب با موضوع صلح در اردیبهشت 93 بمناسبت بزرگداشت روز جهانی گرافیک ودر حال حاضر به صفحه آرایی کتاب کودک فعالیت دارم...

فراخوان ها

فراخوان ها

 • هیج آیتمی موجود نمی باشد

گالری

 • هیچ تصویری موجود نمی باشد

اخبار

 • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویزی،در شهریور 93 نمایشگاه انفرادی با موضوع پوستر های تجربی را برگزار کردم که هفت پوستر از این نمایشگاه در کتاب بابان انتخاب شد، و شش لوگو.پوستر منتخب با موضوع صلح در اردیبهشت 93 بمناسبت بزرگداشت روز جهانی گرافیک ودر حال حاضر به صفحه آرایی کتاب کودک فعالیت دارم...