احمد اورانی not verified

تعداد بازدید: 2365     تاريخ ايجاد: 1342 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    متولد1341 تهران فارغ التحصیل از دانشکده صداوسیمادر رشته گرافیک (رتبه اول درمقطع کارشناسی) فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (1373-1375) تدریس در دانشکده سوره (1374-1375) مدیر گروه گرافیک ومدرس در موسسه آموزش عالی سمیه (1378-1381) تدریس در دانشکده تربیت معلم (شهید باهنر1378-1381) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی (1384 ) مدیر گروه گرافیک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد های14 و18(1388-1390) شرکت در چهارمین نمایشگاه دوسالانه گرافیک در بخش طراحی حروف وچاپ اثر در کتاب گزیده آثار (1373) چاپ تعدادی از آثاردر کتاب بانک اطلاعات هنرمندان تجسمی (کتاب سیاه) (1385) مشاوره وراهنمایی بیش از 40 پروژه دانشجویی (1381-1388) تدریس نرم افزارهای(Freehand–Coreldraw –Photoshop) دارا بودن ID CARTاز دانشگاه جامع علمی کاربردیمدیر گروه رشته گرافیک دانشکده علمی کاربردی علم گستر (1388) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی علم گستر –واحد 30-38 طراحی وتدوین دروس رشته های گرافیک محیطی وگرافیک تلویزیونی به سفارش شرکت بین المللی رهشهر (1388) طراحی بیش از 30 نشانه ، پوستر ، روی جلد و بروشورو...

فراخوان ها

فراخوان ها

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

متولد1341 تهران فارغ التحصیل از دانشکده صداوسیمادر رشته گرافیک (رتبه اول درمقطع کارشناسی) فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (1373-1375) تدریس در دانشکده سوره (1374-1375) مدیر گروه گرافیک ومدرس در موسسه آموزش عالی سمیه (1378-1381) تدریس در دانشکده تربیت معلم (شهید باهنر1378-1381) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی (1384 ) مدیر گروه گرافیک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد های14 و18(1388-1390) شرکت در چهارمین نمایشگاه دوسالانه گرافیک در بخش طراحی حروف وچاپ اثر در کتاب گزیده آثار (1373) چاپ تعدادی از آثاردر کتاب بانک اطلاعات هنرمندان تجسمی (کتاب سیاه) (1385) مشاوره وراهنمایی بیش از 40 پروژه دانشجویی (1381-1388) تدریس نرم افزارهای(Freehand–Coreldraw –Photoshop) دارا بودن ID CARTاز دانشگاه جامع علمی کاربردیمدیر گروه رشته گرافیک دانشکده علمی کاربردی علم گستر (1388) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی علم گستر –واحد 30-38 طراحی وتدوین دروس رشته های گرافیک محیطی وگرافیک تلویزیونی به سفارش شرکت بین المللی رهشهر (1388) طراحی بیش از 30 نشانه ، پوستر ، روی جلد و بروشورو...