احمدرضا سرکاکی not verified

تعداد بازدید: 4996     تاريخ ايجاد: 1384 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    - مشاور و ایده پرداز و مدیر هنری - عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک - مدیر گروه تبلیغاتی نارین - مشاور هنری شرکت ها، سازمان ها و ادارات - ایده پرداز و طراح بسته بندی - و ...

فراخوان ها

فراخوان ها

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

- مشاور و ایده پرداز و مدیر هنری - عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک - مدیر گروه تبلیغاتی نارین - مشاور هنری شرکت ها، سازمان ها و ادارات - ایده پرداز و طراح بسته بندی - و ...