توانخواهان فردا not verified

تعداد بازدید: 2030     تاريخ ايجاد: 1065 روز پیش
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
    • هیج آیتمی موجود نمی باشد
  • درباره
    انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا با هدف کمک به معلولین و خانواده هایشان توسط عده ای از والدین دلسوز و متخصصین متعهد و مسئول شهر در تاریخ 1384 موفق به دریافت مجوز از وزارت کشور به شماره ثبت 1724 شد. محور اصلی برنامه های این انجمن به سه دسته توانمندسازی توانخواهان ، خانواده و تغییر نگرش جامعه تقسیم میشود. حمایت و توانمندسازی توانخواهانی که همیشه بزرگوارانه آنچه را دست تقدیر برایشان رقم زده پذیرفته اند و صبورانه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند افتخار ماست.

فراخوان ها

فراخوان ها

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

اخبار

  • هیج آیتمی موجود نمی باشد

درباره

انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا با هدف کمک به معلولین و خانواده هایشان توسط عده ای از والدین دلسوز و متخصصین متعهد و مسئول شهر در تاریخ 1384 موفق به دریافت مجوز از وزارت کشور به شماره ثبت 1724 شد. محور اصلی برنامه های این انجمن به سه دسته توانمندسازی توانخواهان ، خانواده و تغییر نگرش جامعه تقسیم میشود. حمایت و توانمندسازی توانخواهانی که همیشه بزرگوارانه آنچه را دست تقدیر برایشان رقم زده پذیرفته اند و صبورانه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند افتخار ماست.